Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2010. gada 5. maija rīkojums - Nikolchov/Komisija

(lieta F-94/09) 1

Tiesvedības valoda - franču

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra pēc izlīguma.

____________

1 - OV C 11, 16.01.2010., 42. lpp.