Language of document :

Žaloba podaná dne 4. června 2010 - Cerafogli v. ECB

(Věc F-43/10)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Maria-Concetta Cerafogli (Frankfurt nad Mohanem, Německo) (zástupci: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Evropská centrální banka

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Evropské centrální banky, kterým byly zamítnuty stížnosti žalobkyně týkající se diskriminace a útoků na její důstojnost ze strany jejího vedení a návrh na náhradu škody.

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 24. listopadu 2009, kterým byly zamítnuty stížnosti žalobkyně týkající se diskriminace a útoků na její důstojnost ze strany jejího vedení, a pokud je to nezbytné, zrušit rozhodnutí ze dne 24. března 2010 o zamítnutí zvláštního odvolání;

v důsledku toho vyhovět návrhům žalobkyně, tak jak byly uvedeny v žádosti o interní správní přezkum, konkrétně:

zastavit všechny formy diskriminace a psychického obtěžování vůči M-C. Cerafogli, a to jak prostřednictvím verbálních výroků, tak i prostřednictvím přidělování práce a pracovních opatření;

obdržet písemný dokument, ve kterém pan G. bere zpět své urážlivé výroky a výhružky;

v každém případě nahradit vzniklou morální újmu a hmotnou škodu;

uložit ECB náhradu všech nákladů řízení;

uložit ECB poskytnout celou zprávu o interním správním přezkumu spolu se všemi přílohami a zápisy. Krom toho uložit ECB poskytnout veškeré podklady o komunikaci mezi prošetřovacím výborem a výkonnou radou a prezidentem ECB;

předvolat paní L., bývalou sociální poradkyni žalobkyně, jako svědka.

____________