Language of document :

Kanne 4.6.2010 - Cerafogli v. EKP

(Asia F-43/10)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Maria-Concetta Cerafogli (Frankfurt am Main, Saksa) (edustajat: asianajajat L. Levi ja M. Vandenbussche)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

EKP:n tekemän sen päätöksen kumoaminen, jolla se päätti hylätä kantajan väitteet, jotka koskevat häneen kohdistunutta syrjintää ja hänen ihmisarvonsa loukkaamista, joka johtuu johdon käytöksestä, ja vahingonkorvausvaatimus.

Vaatimukset

Euroopan keskuspankin 24.11.2009 tekemä päätös, jolla se päätti hylätä kantajan väitteet, jotka koskevat häneen kohdistunutta syrjintää ja hänen ihmisarvonsa loukkaamista, joka johtuu johdon käytöksestä, ja (tarvittaessa) 24.3.2010 tehdyn päätöksen, jolla hylättiin erityinen valitus, on kumottava

siten kantajan uudelleentutkimispyynnössään esittämät pyynnöt on hyväksyttävä ja erityisesti:

Cerafoglin kaikenlaisen syrjinnän ja kiusaamisen, joko suullisen tai työtehtävien ja työjärjestelyiden yhteydessä ilmenevän, on lopetettava

G:n on kirjallisesti peruttava loukkaavat ja uhkaavat lausuntonsa

joka tapauksessa aineeton ja aineellinen vahinko on korvattava

EKP on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut

EKP on velvoitettava esittämään täysi sisäistä hallinnollista tutkimusta koskeva kertomus kaikkine liitteineen, kuulemistilaisuuksien pöytäkirjat mukaan lukien. Lisäksi EKP on velvoitettava esittämään myös kaiken tutkimuslautakunnan ja johtokunnan ja/tai EKP:n pääjohtajan välisen kirjeenvaihdon

L:n, joka on vastaajan entinen sosiaaliavustaja, kuulemisesta on annettava määräys.

____________