Language of document :

2010. június 4-én benyújtott kereset - Cerafogli kontra EKB

(F-43/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Maria-Concetta Cerafogli (Frankfurt am Main, Németország) (képviselők: L. Levis és M. Vandenbussche ügyvédek)

Alperes: Európai Központi Bank

A jogvita tárgya és leírása

Az EKB azon határozatának megsemmisítése, amelyben elutasította a felperesnek a felettese magatartása miatt őt ért hátrányos megkülönböztetésre és méltóságát ért támadásra vonatkozó panaszait, valamint kártérítési kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EKB 2009. november 24-i határozatát, amelyben elutasította a felperesnek a felettese magatartása miatt őt ért hátrányos megkülönböztetésre és méltóságát ért támadásra vonatkozó panaszát, továbbá - amennyiben szükséges - semmisítse meg a különös jogorvoslati kérelmét elutasító 2010. március 24-i határozatot;

ebből következően a Közszolgálati Törvényszék adjon helyt a felperes közigazgatási panaszában foglalt kérelmeknek, így különösen azoknak, amelyek arra irányulnak, hogy:

▪    vessenek véget a vele szembeni hátrányos megkülönböztetés és lelki zaklatás minden formájának, legyen szó akár szóbeli megnyilvánulásokról, akár a feladatairól és a munkaidejének beosztásáról,

▪    G. írásban vonja vissza az őt támadó és fenyegető állításait;

-    a Közszolgálati Törvényszék mindenképpen kötelezze az EKB-t a felperest ért vagyoni és nem vagyoni kár megtérítésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az EKB-t a költségek viselésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az EKB-t arra, hogy bocsássa rendelkezésre a teljes belső közigazgatási vizsgálati jelentést a mellékleteivel együtt, beleértve a meghallgatások jegyzőkönyveit. Ezenfelül kötelezze az EKB-t, hogy bocsássa rendelkezésre a vizsgáló testület, illetve az EKB kormányzótanácsa és/vagy elnöke közötti kapcsolattartás valamennyi anyagát;

a Közszolgálati Törvényszék idézze meg tanúként L-t, az alperes volt szociális tanácsadóját.

____________