Language of document :

Жалба, подадена на 19 май 2010 г. - Lebedef/Комисия

(Дело F-33/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Люксембург) (представител: F. Frabetti, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на доклада за кариерното развитие на жалбоподателя за периода от 1.1.2005 г. до 31.12.2005 г., както той е установен в резултат на отмяната му от Съда на публичната служба в решението му по дело F-36/07.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени докладът за кариерното развитие (REC/CDR) на жалбоподателя за периода от 1.1.2005 г. до 31.12.2005 г., както той е установен в резултат на отмяната му от Съда на публичната служба в решението му от 7 май 2008 г. по дело по дело Lebedef/Комисия, F-36/07.

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________