Language of document :

Žaloba podaná dne 19. května 2010 - Lebedef v. Komise

(Věc F-33/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lucembursko) (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení posudku o vývoji služebního postupu žalobce pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005, jak byl vyhotoven po jeho zrušení Soudem pro veřejnou službu v jeho rozsudku ve věci F-36/07.

Návrhová žádání žalobce

zrušení posudku o vývoji služebního postupu (PVSP) žalobce pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005, jak byl vyhotoven po jeho zrušení Soudem pro veřejnou službu rozsudkem ze dne 7. května 2008 ve věci F-36/07, Lebedef v. Komise;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________