Language of document :

Sag anlagt den 19. maj 2010 - Lebedef mod Kommissionen

(Sag F-33/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) (ved avocat F. Frabetti)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af sagsøgerens karriereudviklingsrapport for perioden 1.1.2005-31.12.2005, således om den er blevet udfærdiget, efter Personaleretten annullerede den i sag F-36/07.

Sagsøgerens påstande

Sagsøgerens karriereudviklingsrapport for perioden 1.1.2005-31.12.2005, således om den er blevet udfærdiget, efter Personaleretten annullerede den ved dom af 7. maj 2008 i sag F-36/07, Lebedef mod Kommissionen, annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________