Language of document :

19. mail 2010 esitatud hagi - Lebedef versus komisjon

(kohtuasi F-33/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada hageja karjääriarengu aruanne (REC/CDR) ajavahemiku kohta 1.1.2005 kuni 31.12.2005, kujul, mil see kinnitati pärast selle tühistamist Avaliku Teenistuse Kohtu otsusega kohtuasjas F-36/07.

Hageja nõuded

-    tühistada hageja karjääriarengu aruanne (REC/CDR) ajavahemiku kohta 1.1.2005 kuni 31.12.2005, kujul, mil see kinnitati pärast selle tühistamist Avaliku Teenistuse Kohtu 7. mai 2008. aasta otsusega kohtuasjas F-36/07: Lebedef vs. komisjon.

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________