Language of document :

Žaloba podaná 19. mája 2010 - Lebedef/Komisia

(vec F-33/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembursko) (v zastúpení: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie správy o služobnom postupe (SSP) žalobcu za obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005, ako bola vyhotovená po jej zrušení rozsudkom Súdu pre verejnú službu F-36/07

Návrhy žalobcu

zrušiť správu o služobnom postupe (SSP) žalobcu za obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005, ako bola vyhotovená po jej zrušení Súdom pre verejnú službu v rozsudku zo 7. mája 2008 vo veci F-36/07, Lebedef/Komisia,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________