Language of document :

Talan väckt den 19 maj 2010 - Lebedef mot kommissionen

(Mål F-33/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av sökandens karriärutvecklingsrapport för perioden 1.1.2005-31.12.2005, i dess lydelse efter att personaldomstolen ogiltigförklarade rapporten genom sin dom i mål F-36/07.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara sökandens karriärutvecklingsrapport (REC/CDR) för perioden 1.1.2005-31.12.2005, i dess lydelse efter att personaldomstolen ogiltigförklarade rapporten genom beslut av den 7 maj 2008 i mål F-36/07, Lebedef mot kommissionen, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________