Language of document :

Kanne 3.6.2010 - Skareby v. komissio

(Asia F-42/10)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Carina Skareby (Leuven, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sellaisen komission päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin kantajan väite siitä, että kantaja joutui työpaikkakiusaamisen kohteeksi ja kärsi työpaikkakiusaamisesta niiden vuosien aikana, jolloin hän työskenteli komission alueellisessa lähetystössä Kirgisiassa

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että virkamiestuomioistuin

pyytää komissiota esittämään IDOCin kertomuksen ja sitä tukevan todistusaineiston,

kumoaa komission 23.7.2009 tekemän päätöksen ja tarpeellisilta osin päätöksen, jolla hylättiin edellisen johdosta tehty valitus, ja

velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________