Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 3. jūnijā - Skareby/Komisija

(lieta F-42/10)

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Carina Skareby (Leuven, Beļģija) (pārstāvji - S. Rodrigues un C. Bernard-Glanz, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu noraidīt prasītājas sūdzību par to, ka viņa bija pakļauta psiholoģiskai vardarbībai un tika to piedzīvojusi to gadu laikā, kurus viņa pavadīja Komisijas Reģionālajā delegācijā Kirgizstānā

Prasītājas prasījumi:

likt Komisijai iesniegt Komisijas izmeklēšanas un disciplinārlietu biroja (IDOC) ziņojumu kopā ar attiecīgajiem pierādījumiem;

atcelt Komisijas 2009. gada 23. jūlija lēmumu un tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt lēmumu noraidīt sūdzību;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________