Language of document :

Tožba, vložena 3. junija 2010 - Skareby proti Komisiji

(Zadeva F-42/10)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Carina Skareby (Leuven, Belgija) (zastopnika: S. Rodrigues in C. Bernard-Glanz, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke, po kateri je bila v letih, ki jih je preživela v regionalni delegaciji Komisije v Kirgizistanu, žrtev psihološkega nadlegovanja.

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka predlaga, naj Sodišče:

pozove Komisijo, naj predloži poročilo IDOC skupaj s pripadajočimi dokazili;

razglasi odločbo Komisije z dne 23. julija 2009 in, kolikor je potrebno, odločbo o zavrnitvi pritožbe za nično;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

____________