Language of document :

Žaloba podaná dne 11. června 2010 - Lebedef v. Komise

(Věc F-44/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lucembursko) (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná : Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise, kterým se zamítá žádost žalobce o získání povolení pobývat mimo místo zaměstnání během pracovního volna z důvodu nemoci.

Návrhové žádání žalobce

Zrušení rozhodnutí ze dne 13. srpna 2009, kterým se zamítá žádost podaná žalobcem k získání povolení pobývat mimo místo zaměstnání během pracovního volna z důvodu nemoci ode dne 3. srpna do 3. září 2009 a zejména v období ode dne 13. do 30. srpna 2009;

Přiznat žalobci satisfakci ve výši odměny za 5 dnů, která se vypočítá na základě dvacetiny jeho měsíční odměny za den, za který bude satisfakce poskytována;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________