Language of document :

Sag anlagt den 11. juni 2010 - Lebedef mod Kommissionen

(Sag F-44/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) (ved avocat F. Frabetti)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens afslag på sagsøgerens ansøgning om tilladelse til at tilbringe sin sygeorlov uden for tjenestestedet.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 13. august 2009 om at meddele afslag på sagsøgerens ansøgning om tilladelse til at opholde sig uden for tjenestestedet under sin sygeorlov fra den 3. august til den 3. september 2009 og navnlig i perioden mellem den 13. og den 30. august 2009.

Sagsøgeren tilkendes en ikke-økonomisk godtgørelse svarende til vederlaget for 5 arbejdsdage, idet den beregnes på grundlag af en tyvendedel af hans månedlige vederlag for hver dag.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________