Language of document :

11. juunil 2010 esitatud hagi - Lebedef versus komisjon

(kohtuasi F-44/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus jätta rahuldamata hageja taotlus saada luba elamiseks väljaspool teenistuskohta haiguspuhkuse ajal.

Hageja nõuded

tühistada komisjoni 13. augusti 2009. aasta otsus jätta rahuldamata hageja taotlus saada luba elamiseks väljaspool teenistuskohta haiguspuhkuse ajal alates 3. augustist kuni 3. septembrini 2009 ning eelkõige ajavahemikus 13.- 30. august 2009;

mõista hagejale välja mittevaralise kahju eest hüvitis, mis võrdub viie päeva töötasuga, mis on arvutatud tema kuupalga ühe kahekümnendiku põhjal iga hüvitatud päeva kohta;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________