Language of document :

Kanne 11.6.2010 - Lebedef v. komissio

(Asia F-44/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja F. Frabetti)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus kumota komission päätös, jolla hylättiin kantajan pyyntö saada lupa oleskella asemapaikkansa ulkopuolella sairauslomansa aikana.

Vaatimukset

Kantaja vaatii kumottavaksi 13.8.2009 tehtyä päätöstä, jolla hylättiin hänen pyyntönsä saada lupa oleskella asemapaikkansa ulkopuolella 3.8.2009-3.9.2009 kestäneen sairauslomansa aikana ja erityisesti 13.-30.8.2009

kantajalle on myönnettävä moraalinen korvaus, jonka määrä vastaa viiden päivän palkkaa, joka lasketaan siten, että yksi korvauspäivä vastaa yhtä kahdeskymmenesosaa hänen kuukausipalkastaan

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________