Language of document :

Beroep ingesteld op 11 juni 2010 - Lebedef / Commissie

(Zaak F-44/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: F. Frabetti, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende afwijzing van verzoekers verzoek om toestemming te verkrijgen om tijdens een ziekteverlof buiten de standplaats te verblijven

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van 13 augustus 2009 houdende afwijzing van verzoekers verzoek om toestemming te verkrijgen om tijdens zijn ziekteverlof van 3 augustus tot en met 3 september 2009, en met name van 13 tot en met 30 augustus 2009, buiten zijn standplaats te verblijven;

toekenning aan verzoeker van een immateriële schadevergoeding die gelijk is aan de bezoldiging van 5 dagen, berekend op basis van één twintigste van zijn maandelijkse bezoldiging per vergoede dag;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten van de procedure.

____________