Language of document :

Tožba, vložena 11. junija 2010 - Lebedef proti Komisiji

(Zadeva F-44/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) (zastopnik: F. Frabetti, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero je bila zavrnjena prošnja tožeče stranke za dovoljenje za bivanje izven kraja zaposlitve med bolniškim dopustom.

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe z dne 13. avgusta 2009, s katero je bila zavrnjena prošnja, ki jo je tožeča stranka vložila zaradi pridobitve dovoljenja za bivanje izven kraja zaposlitve med bolniškim dopustom od 3. avgusta do 3. septembra 2009, in zlasti med 13. in 30. avgustom 2009;

prisoditev odškodnine tožeči stranki za nepremoženjsko škodo v znesku petdnevnega osebnega prejemka, izračunanega na podlagi ene dvajsetine njegovega mesečnega osebnega prejemka, za vsak dan, ko mu je nastala škoda;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________