Language of document :

2010. május 26-án benyújtott kereset - Adriaansen kontra EBB

(F-35/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Mary Lucie Adriaansen (Luxembourg, Luxemburg) (képviselő: A.-M. Schmit ügyvéd)

Alperes: Európai Beruházási Bank

A jogvita tárgya és leírása

Az EBB azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amely megtagadta, hogy a felperesnek felvilágosítást adjon a volt házastársát megillető nyugdíj összegéről

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EBB 2010. március 18-i határozatát;

az EBB-t kötelezze a költségek viselésére;

állapítsa meg, hogy a meghozandó ítélet fellebbezésre tekintet nélkül, valamint biztosíték letételére kötelezés nélkül, előzetesen végrehajtható;

biztosítsa a felperes számára az őt megillető jogokból származó összes előnyt.

____________