Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 26. maijā - Adriaansen/EIB

(lieta F-35/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Mary Lucie Adriaansen (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvis - A.-M. Schmit, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Investīciju banka

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt EIB lēmumu atteikt sniegt prasītājai informāciju par viņas bijušā laulātā pensijas apmēru

Prasītājas prasījumi:

atcelt EIB 2010. gada 18. marta lēmumu;

piespriest EIB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus;

provizoriski izpildīt pasludināmo spriedumu, neņemot vērā apelāciju un bez nodrošinājuma;

paredzēt prasītājai visas citas tiesības, maksājumus, pamatus un prasījumus.

____________