Language of document :

Acțiune introdusă la 26 mai 2010 - Adriaansen/BEI

(Cauza F-35/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Mary Lucie Adriaansen (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentant: A.-M. Schmit, avocat)

Pârâtă: Banca europeană de investiții

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei BEI prin care se refuză furnizarea către reclamantă a informațiilor privind cuantumul dreptului la pensie al fostului său soț

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei BEI din 18 martie 2010;

obligarea BEI la plata cheltuielilor de judecată;

dispunerea executării provizorii a hotărârii ce urmează a fi pronunțată, chiar dacă se formulează apel și fără depunerea unei cauțiuni;

recunoașterea în favoarea reclamantei a oricăror altor drepturi și mijloace procesuale și de apărare.

____________