Language of document :

Tožba, vložena 26. maja 2010 - Adriaansen proti EIB

(Zadeva F-35/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Mary Lucie Adriaansen (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnik: A. M. Schmit, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska investicijska banka

Predmet in opis spora

Zahteva za razveljavitev odločbe EIB, s katero je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke za posredovanje informacij glede višine pokojnine njenega nekdanjega zakonca.

Predlogi tožeče stranke

Razveljavi naj se odločba EIB z dne 18. marca 2010;

EIB naj se naloži plačilo stroškov;

sodbo, ki je bila izdana, naj se razglasi za začasno izvršljivo, kljub pravnemu sredstvu, in to brez varščine;

tožeči stranki naj se pridrži vse ostale pravice, zahtevke, uveljavljanje drugih tožbenih razlogov in možnost vlaganja nadaljnjih tožb.

____________