Language of document :

Talan väckt den 26 maj 2010 - Adriaansen mot EIB

(Mål F-35/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Mary Lucie Adriaansen (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaten A.-M. Schmit)

Svarande: Europeiska investeringsbanken

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av EIB:s beslut att inte tillhandahålla sökanden information om hennes före detta makes pension.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara EIB:s beslut av den 18 mars 2010,

förplikta EIB att ersätta rättegångskostnaderna,

förordna att domen ska verkställas oaktat ett överklagande och utan säkerhet, och

förbehålla sökanden rätten till ytterligare rättigheter, anspråk, grunder och åtgärder.

____________