Language of document :

Žaloba podaná dne 31. května 2010 - Vakalis v. Komise

(Věc F-38/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Ioannis Vakalis (Luvinate, Itálie) (zástupce: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků, jímž se stanovuje důchod žalobce v rámci jeho převodu do systému Unie.

Návrhová žádání žalobce

konstatovat, že rozhodnutí Komise č. 60/2004 ze dne 28. dubna 2004 je neplatné;

zrušit rozhodnutí PMO-4/TP D(2009)/434514716;

zrušit rozhodnutí, kterým se zamítá stížnost;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________