Language of document :

Sag anlagt den 31. maj 2010 - Vakalis mod Kommissionen

(Sag F-38/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Ioannis Vakalis (Luvinate, Italien) (ved avocat S. Pappas)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelse truffet af kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder, hvorved sagsøgerens pensionsrettigheder i forbindelse med overførsel til Unionens pensionsordning blev fastsat.

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Kommissionens afgørelse nr. 60/2004 af 28. april 2004 er retsstridig.

Afgørelse PMO-4/TP D(2009)/434514716 annulleres.

Afgørelsen, der afviste klagen, annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________