Language of document :

31. mail 2010 esitatud hagi - Vakalis versus komisjon

(Kohtuasi F-38/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Ioannis Vakalis (Luvinate, Itaalia) (esindaja: advokaat S. Pappas)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti otsus, millega määrati kindlaks hageja pensioniõigused liidu pensioniskeemi ülekandmisel.

Hageja nõuded

tuvastada, et komisjoni 28. aprilli 2004. aasta otsus nr 60/2004 on õigusvastane;

tühistada otsus PMO-4/TP D(2009)/434514716;

tühistada otsus, millega kaebus rahuldamata jäeti;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________