Language of document :

Acțiune introdusă la 31 mai 2010 - Vakalis/Comisia

(Cauza F-38/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Ioannis Vakalis (Luvinate, Italia) (reprezentant: S. Pappas, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Oficiului pentru Administrarea şi Plata Drepturilor Individuale prin care se determină drepturile de pensie ale reclamantului în cadrul transferului acestora către regimul Uniunii

Concluziile reclamantului

Constatarea faptului că decizia nr. 60/2004 a Comisiei din 28 aprilie 2004 este afectată de nelegalitate;

anularea deciziei PMO-4/TP D(2009)/434514716;

anularea deciziei de respingere a reclamației;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________