Language of document :

Talan väckt den 31 maj 2010 - Vakalis mot kommissionen

(Mål F-38/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Ioannis Vakalis (Luvinate, Italien) (ombud: advokaten S. Pappas)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattades av Byrån för löneadministration och individuella ersättningar genom vilket sökandens pensionsrättigheter vid överföringen till unionssystemet fastställdes

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

fastställa att kommissionens beslut nr 60/2004 av den 28 april 2004 är rättsstridigt,

ogiltigförklara beslut PMO-4/TP D(2009)/434514716,

ogiltigförklara beslutet att avslå klagomålet, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________