Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 12. května 2010 - Peláez Jimeno v. Parlament

(Věc F-13/09)1

"Veřejná služba - Úředníci - Předchozí stížnost - Lhůta pro stížnost - Zpoždění - Důkaz - Bývalý dočasný zaměstnanec - Jmenování úředníkem - Článek 5 odst. 4 přílohy XIII služebního řádu - Rovné zacházení"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Peláez Jimeno (Relegem-Asse, Belgie) (zástupce: M. Casado García-Hirschfeld, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: původně C. Burgos a K. Zejdová, poté K. Zejdová a S. Seyr, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí OOJ o zařazení žalobkyně jakožto úřednice ve zkušební době do nižší platové třídy a nižšího platového stupně, než těch, do nichž byla zařazena jako dočasná zaměstnankyně.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Peláez Jimeno se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 90, 18.4.2009, s. 40.