Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2010. gada 12. maija spriedums - Peláez Jimeno/Parlaments

(lieta F-13/09) 1

Civildienests - Ierēdņi - Iepriekšēja sūdzība - Sūdzības iesniegšanas termiņš - Nokavējums - Pierādījumi - Bijušais pagaidu darbinieks - Iecelšana amatā ierēdņa statusā - Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 4. punkts - Vienlīdzīga attieksme

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Peláez Jimeno (Relegem-Asse, Beļģija) (pārstāvji - M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji - sākotnēji C. Burgos un K. Zejdová, pēc tam - K. Zejdová un S. Seyr)

Priekšmets

Iecēlējinstitūcijas lēmuma, ar ko prasītāju kā ierēdni uz pārbaudes laiku klasificē zemākā pakāpē un līmenī, nekā līmenis un pakāpe, kuros viņa bija klasificēta kā pagaidu darbiniece, atcelšana

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Peláez Jimeno atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 90, 18.04.2009., 40. lpp.