Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 12 mai 2010 - Peláez Jimeno/Parlamentul European

(Cauza F-13/09)1

(Funcţie publică- Funcționari - Reclamație prealabilă - Termen de depunere a unei reclamaţii- Tardivitate - Probă - Fost agent temporar - Numire în calitate de funcţionar -Articolul 5 alineatul (4) din anexa XIII la statut - Egalitate de tratament)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Peláez Jimeno (Relegem-Asse, Belgia) (reprezentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: inițial C. Burgos și K. Zejdová, ulterior K. Zejdová și S. Seyr, agenți)

Obiectul

Anularea deciziei AIPN de încadrare a reclamantei în calitate de funcţionar stagiar într-un grad și într-o treaptă inferioare celor pe care le avea în calitate de agent temporar

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

O obligă pe doamna Peláez Jimeno la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 90, 18.4.2009, p. 40.