Language of document :

Arrest van het Gerecht van 24 maart 2011 - Kaimer e.a. / Commissie

(Zaak T-379/06)1

("Mededinging - Mededingingsregelingen - Sector van fittingen uit koper en koperlegeringen - Beschikking houdende vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG - Rechten van verdediging - Deelneming aan inbreuk - Duur van inbreuk - Geldboeten - Verzachtende omstandigheden - Evenredigheid - Gelijke behandeling")

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partijen: Kaimer GmbH & Co. Holding KG (Essen, Duitsland); Sanha Kaimer GmbH & Co. KG (Essen); en Sanha Italia Srl (Milaan, Italië) (vertegenwoordiger: J. Brück, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: A. Nijenhuis en V. Bottka, gemachtigden, bijgestaan door A. Böhlke, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om gedeeltelijke nietigverklaring van beschikking C(2006) 4180 def. van de Commissie van 20 september 2006 inzake een procedure op grond van artikel 81 [EG] en artikel 53 van de EER-Overeenkomst (zaak COMP/F-1/38.121 - Fittingen) en, subsidiair, verzoek om verlaging van de bij die beschikking aan verzoeksters opgelegde geldboeten

Dictum

Artikel 1 van beschikking C(2006) 4180 def. van de Commissie van 20 september 2006 inzake een procedure op grond van artikel 81 [EG] en artikel 53 van de EER-Overeenkomst (zaak COMP/F-1/38.121 - Fittingen) wordt nietig verklaard voor zover daarin de periode van 30 juli 1996 tot en met 31 juli 1997 in aanmerking wordt genomen voor de deelneming van Kaimer GmbH & Co. Holding KG en van Sanha Kaimer GmbH & Co. KG en de periode van 1 januari 1998 tot en met 14 juli 1999 voor de deelneming van Sanha Italia Srl.

Het bedrag van de aan Kaimer opgelegde geldboete wordt bepaald op 7,15 miljoen EUR, waarvan 7,15 miljoen EUR hoofdelijk met Sanha Kaimer en 6,325 miljoen EUR hoofdelijk met Sanha Italia.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

Kaimer, Sanha Kaimer en Sanha Italia zullen hun eigen kosten en 50 % van de kosten van de Europese Commissie dragen.

De Commissie zal 50 % van haar eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 42 van 24.2.2007.