Language of document :

A Bíróság (nagytanács) 2011. március 1-jei ítélete (a Cour constitutionnelle [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) - Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier kontra Conseil des ministres

(C-236/09. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Alapvető jogok - A hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem - A nők és a férfiak közötti egyenlő bánásmód - Az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása - Biztosítási díjak és juttatások - Biztosításmatematikai tényezők - A nemi hovatartozás tényezőként történő figyelembevétele a biztosítandó kockázat értékelése során - Magán életbiztosítási szerződések - 2004/113/EK irányelv - 5. cikk, (2) bekezdés - Időbeli korlátozás nélküli eltérés - Az Európai Unió Alapjogi Chartája - 21. és 23. cikk - Érvénytelenség)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour constitutionnelle

Az alapeljárás felei

Felperesek: Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier

Alperes: Conseil des ministres

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Cour constitutionnelle (Belgium) - A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2004. december 13-i 2004/113/EK tanácsi irányelv (HL L 373., 37. o.) 5. cikke (2) bekezdésének érvényessége - A nem mint meghatározó tényező használata a kockázatelemzés során, valamint a biztosítási díjak és juttatások releváns és pontos biztosításmatematikai és statisztikai adatok alapján történő meghatározása során - Életbiztosítási szerződések - Az eltérő bánásmód elfogadhatósága és igazolása.

Rendelkező rész

A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2004. december 13-i 2004/113/EK tanácsi irányelv 5. cikkének (2) bekezdése 2012. december 21-i hatállyal érvénytelen.

____________

1 - HL C 205., 2009.8.29.