Language of document :

Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 1 martie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Cour constitutionnelle - Belgia) - Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier/Conseil des ministres

(Cauza C-236/09)1

[Trimitere preliminară - Drepturi fundamentale - Combaterea discriminărilor - Egalitate de tratament între femei și bărbați - Acces la bunuri și servicii, precum și la furnizarea de bunuri și servicii - Prime și prestații de asigurări - Factori actuariali - Luarea în considerare a criteriului sexului ca factor de evaluare a riscurilor în materie de asigurări - Contracte private de asigurări de viață - Directiva 2004/113/CE - Articolul 5 alineatul (2) - Derogare pentru care nu este prevăzută o limitare în timp - Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - Articolele 21 și 23 - Nevaliditate]

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour constitutionnelle

Părțile din acțiunea principală

Reclamanți: Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier

Pârât: Conseil des ministres

Obiectul

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare - Cour constitutionnelle (Belgia) - Validitatea articolului 5 alineatul (2) din Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii (JO L 373, p. 37, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 135) - Utilizarea sexului ca factor determinant în evaluarea riscurilor și în calculul primelor și prestațiilor de asigurare, întemeiat pe date actuariale și statistice pertinente și precise - Contracte de asigurare de viață - Admisibilitatea și justificarea unei diferențe de tratament?

Dispozitivul

Începând cu 21 decembrie 2012, articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii este nevalid.

____________

1 - JO C 205, 29.8.2009.