Language of document :

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 1. marca 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour constitutionnelle - Belgija) - Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier proti Conseil des ministres

(Zadeva C-236/09)1

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Temeljne pravice - Boj proti diskriminaciji - Enako obravnavanje žensk in moških - Dostop do blaga in storitev ter oskrba z njimi - Zavarovalne premije in dajatve - Aktuarski faktorji - Upoštevanje spola kot dejavnika za oceno zavarovalnih tveganj - Zasebne pogodbe življenjskega zavarovanja - Direktiva 2004/113/ES - Člen 5(2) - Odstopanje, za katero ni določena časovna omejitev - Listina Evropske unije o temeljnih pravicah - Člena 21 in 23 - Neveljavnost)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour constitutionnelle

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier

Tožena stranka: Conseil des ministres

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Cour constitutionnelle (Belgija) - Veljavnost člena 5(2) Direktive Sveta 2004/113/ES z dne 13. decembra 2004 o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi (UL L 373, str. 37) - Uporaba spola kot odločilnega dejavnika pri oceni tveganj in izračunu zavarovalnih premij in dajatev na podlagi ustreznih in točnih aktuarskih in statističnih podatkov - Zasebne pogodbe življenjskega zavarovanja - Dopustnost in upravičenost različnega obravnavanja?

Izrek

Člen 5(2) Direktive Sveta 2004/113/ES z dne 13. decembra 2004 o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi je neveljaven z učinkom od 21. decembra 2012.

____________

1 - UL C 205, 29.8.2009.