Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 15. června 2010 - Petrilli v. Komise

(Věc F-51/09)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu rozhodl v důsledku smírného řešení o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 205, 29.8.2009, s. 48.