Language of document :

2010 m. birželio 15 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) nutartis byloje Petrilli prieš Komisiją

(Byla F-51/09)1

Proceso kalba: prancūzų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro draugiškai išsprendus ginčą.

____________

1 - OL C 205, 2009 8 29, p. 48.