Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 15 juni 2010 - Petrilli / Commissie

(Zaak F-51/09)1

Procestaal: Frans

De president van de Tweede kamer heeft na minnelijke regeling de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 205 van 29.8.2009, blz. 48.