Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 15. junija 2010

Petrilli proti Komisiji

(Zadeva F-51/09)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve zaradi mirne rešitve spora.

____________

1 - UL C 205, 29.8.2009, str. 48.