Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 15 juni 2010 - Petrilli mot kommissionen

(Mål F-51/09)(1)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet, till följd av att parterna har träffat en förlikning.

____________

1 - EUT C 205, 29.08.2009.