Language of document :

A Bundespatentgericht (Németország) által 2011. február 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Alfred Strigl kontra Deutsches Patent- und Markenamt

(C-90/11. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundespatentgericht

Az alapeljárás felei

Felperes: Alfred Strigl

Alperes: Deutsches Patent- und Markenamt

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Alkalmazni kell-e a 2008/95/EK irányelv1 3. cikke (1) bekezdésének b) és/vagy c) pontjában szereplő kizáró okokat olyan szómegjelölésre is, amely egy leíró jellegű szóösszetétel és egy nem leíró jellegű betűsor összetételéből áll, ha a közönség azért érzékeli a betűsort a leíró jellegű szavak rövidítéseként, mert azok kezdőbetűit tükrözi, és az összetett védjegy ezáltal egymást kölcsönösen magyarázó, leíró jellegű adatokból, illetve rövidítésekből álló összetételként értelmezhető?

____________

1 - A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2008. október 22-i 2008/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (kodifikált változat) (HL 2008. L 299., 25. o.)