Language of document :

2011 m. vasario 25 d. Bundespatentgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Alfred Strigl prieš Deutsches Patent- und Markenamt

(Byla C-90/11)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundespatentgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Alfred Strigl

Atsakovė: Deutsches Patent- und Markenamt

Prejudicinis klausimas

Ar Direktyvos 2008/95/EB1 3 straipsnio 1 dalies b ir (ar) c punkte nustatytas atsisakymo registruoti pagrindas taikomas ir žodiniam žymeniui, sudarytam iš apibūdinamosios žodžių kombinacijos ir neapibūdinamosios raidžių sekos, jei raidžių seką visuomenė gali suprasti kaip apibūdinamųjų žodžių santrumpą, nes ji atitinka kiekvieno žodžio pirmąją raidę, o visą prekių ženklą galima suprasti kaip vienas kitą paaiškinančių apibūdinamųjų nuorodų ar santrumpų kombinaciją?

____________

1 - 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (kodifikuota redakcija) (OL L 299, p. 25).