Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundespatentgericht (Tyskland) den 25 februari 2011 - Alfred Strigl mot Deutsches Patent- und Markenamt

(Mål C-90/11)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundespatentgericht

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Alfred Strigl

Motpart: Deutsches Patent- und Markenamt

Tolkningsfråga

Ska registreringshindret i artikel 3.1 b och/eller c i direktivet tillämpas också på ett ordkännetecken som består av en sammanfogning av en beskrivande ordkombination och en icke beskrivande bokstavskombination, om bokstavskombinationen av omsättningskretsen uppfattas som en förkortning av de beskrivande orden, eftersom denna består av ordens begynnelsebokstäver, och hela varumärket därmed kan uppfattas som en kombination av beskrivande uppgifter och förkortningar som förklarar varandra?

____________