Language of document :

Kanne 14.3.2011 - ZZ v. neuvosto

(Asia F-28/11)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat S. Rodrigues, A. Blot ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla neuvoston nimittävä viranomainen kieltäytyi ylentämästä kantajaa palkkaluokkaan AD12 vuoden 2010 ylennyskierroksella ja joka sisältyi 26.4.2010 julkaistuun henkilöstötiedotteeseen 80/10.

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin tuomioistuinta

vaatimaan neuvostoa toimittamaan raportit A-ura-alueen virkamiehistä, jotka ylennettiin palkkaluokkaan AD12 vuoden 2010 ylennyskierroksella, sekä tilastot ensimmäisten arvioijien tekemistä keskimääräisistä arvioista, jotka toimitettiin AD hallintovirkamiehien ylennyksiä käsittelevälle neuvoa-antavalle ylennyskomitealle;

kumoamaan riidanalaisen päätöksen ja - siltä osin kuin on tarpeellista - valituksen hylkäävän päätöksen;

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________