Language of document :

Beroep ingesteld op 14 maart 2011 - ZZ / Raad

(Zaak F-28/11)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: S. Rodrigues, A. Blot en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het in Mededelingen aan het personeel nr. 80/10 van 26 april 2010 opgenomen besluit, waarbij het tot aanstelling bevoegd gezag van de Raad heeft geweigerd om de verzoekende partij in het kader van de bevorderingsronde 2010 tot de rang AD 12 te bevorderen

Conclusies van de verzoekende partij

de Raad vragen om overlegging van de rapporten over de voormalige, tot de rang AD 12 bevorderde ambtenaren die in aanmerking kwamen in de bevorderingsronde 2010, alsmede van de statistieken van de gemiddelde analytische beoordeling door de eerste beoordelaar die ter beschikking werden gesteld van het Adviserend bevorderingscomité voor administrateurs (AD);

het bestreden besluit en, voor zover nodig, het besluit tot afwijzing van de klacht nietig verklaren:

de Raad verwijzen in de kosten van de procedure.

____________