Language of document :

Acțiune introdusă la 14 martie 2011 - ZZ/Consiliul

(Cauza F-28/11)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: S. Rodrigues, A. Blot și C. Bernard-Glanz, lawyers)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei prin care autoritatea împuternicită să facă numiri din cadrul Consiliului a refuzat să îl promoveze pe reclamant la gradul AD 12 în exercițiul de promovare 2010, decizie cuprinsă în Comunicarea către personal 80/10 din 26 aprilie 2010

Concluziile reclamantului

Reclamantul solicită Curții:

Să dispună prezentarea de către Consiliu a rapoartelor privind foștii funcționari A promovați la gradul AD 12 avuți în vedere în cadrul exercițiului de promovare 2010, precum și a statisticilor privind evaluarea analitică medie realizată de primii evaluatori, transmisă Comitetului consultativ pentru promovări AD "administratori";

anularea deciziei atacate și, în măsura în care este necesar, anularea deciziei de respingere a reclamației;

obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată.

____________