Language of document :

Tožba, vložena 14. marca 2011 - ZZ proti Svetu

(Zadeva F-28/11)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: S. Rodrigues, A. Blot in C. Bernard-Glanz, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, s katero je organ Sveta, pristojen za imenovanja, zavrnil napredovanje tožeče stranke v naziv AD 12 v napredovalnem obdobju 2010, vsebovane v obvestilu zaposlenim št. 80/10 z dne 26. aprila 2010.

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču za uslužbence predlaga, naj:

-    naroči Svetu, naj predloži poročila o nekdanjih uradnikih z nazivom A, ki so napredovali v naziv AD 12 in so bili obravnavani v napredovalnem obdobju 2010, in statistične podatke o povprečnih analitičnih ocenah prvih ocenjevalcev, ki so bile predložene posvetovalnemu odboru za napredovanje AD "administratorji";

-    izpodbijano odločbo in, če je potrebno, odločbo o zavrnitvi pritožbe razglasi za nični;

-    Svetu naloži plačilo stroškov.

____________