Language of document :

Talan väckt den 14 mars 2011 - ZZ mot rådet

(Mål F-28/11)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Rodrigues, A. Blot och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att inte befordra honom till lönegrad AD 12 under 2010 års befordringsförfarande, vilket framgår av meddelande till personalen nr 80/10 av den 26 april 2010

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

anmoda rådet att tillhandahålla betygsrapporter för tjänstemän I kategori A som befordrats till lönegrad AD 12 och som var uppe till bedömning i 2010 års befordringsförfarande, samt statistik om genomsnittliga betyg från betygsättande tjänstemän som lämnades till den rådgivande befordringskommittén,

ogiltigförklara det angripna beslutet och i nödvändig mån beslutet om avslag på klagomålet, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________