Language of document :

Sag anlagt den 21. marts 2011 - ZZ mod Kommissionen

(Sag F-29/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af den afgørelse, der blev truffet af udvælgelseskomiteen for udvælgelsesprøve EPSO/AD/147/09-RO om ikke at give sagsøgeren adgang til udvælgelsesprøvens mundtlige prøve.

Sagsøgerens påstande

EPSO's direktørs afgørelse af 10. december 2010 om afslag på sagsøgerens klage annulleres.

Om fornødent annulleres den afgørelse, der blev truffet af udvælgelseskomiteen for udvælgelsesprøve EPSO/AD/147/09-RO om at tildele sagsøgeren en udelukkelsesbedømmelse på 6/10 for den skriftlige prøve C).

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________